WE’RE GONNA MAKE IT Lyrics – JJ47

A   pure   track   of   JJ47   released   his   song   WE’RE   GONNA   MAKE   IT   Lyrics.   Third   track   from   the   mixtape   ‘Abhi   Mashoor   Nahi’.   Written   and   performed   by   JJ47.

WE’RE GONNA MAKE IT Lyrics – JJ47

Mat   ho   udaas   tu
Zindagi   pari hai   Jigar
We’re   gonna   make   it

Tujhe   pta   kitna   khaas   toon
Zindagi   pari   hai
We’re   gonna   make   it

Unchi   kar   awaz   tu
We’re   gonna   make   it
Kar   tu   agaaz   tu
We’re   gonna   make   it

Mat   ho   udaas   tu
Zindagi   pari  hai   Jigar
We’re   gonna   make   it

Tujhe   pta   kitna   khaas   toon
Zindagi   pari   hai   Jigar
We’re   gonna   make   it

Unchi   parwaz   tu
We’re   gonna   make   it
Kar   agaaz   tu
We’re   gonna   make   it

Raatein   kaali   ki
Bahir   rhe   ghar   se
Baap   tak   main   ke
Bache   mere   laut   aye

Lge   hustle   main
Jab   se   ye   haath   chale
Ache   bure   kaam   kiye
Kisi   tarha   note   aye

Note   aye   jaibein   bhari
Tabhi   maut   aye
Marathon   continuosly

Log   gawah   hum   sarkon   pe   seekhe
Tabhi   aj   in   Geeto   pe   control   aye
Main   nhi   inn   main,   In   jaisa
Inn   main   mujhe   to   shamil   na   kar

Main   apni   gufaa   main   hoon
Umeed   mujhe   hassil   na   kar
Kehne   de   jo   mehsoos   karein
Mujhe   baatil   na   kar

Khanabadosh   bhatka
Mujhay   ghar   main   dakhil   na   kar
Zahir   na   kar Mujhay   zahir   na   kar,

Mujhay zahir na kar

Galti   karun   sikhne   ke   liye
Mujhay   mahir   na   kar
Mujhay   waqif   na   kar   mere   khatir   na   kar
Main   chupa   hi   sahi   mujhay   hasil   na   kar

Bhikre   huwe   ko   aur   aajiz   na   kar
Rakha   dil   main   kia   use   bhair   na   kar

We’re   gonna   make   it
We’re   gonna   make   it

Mat   ho   udaas   tu
Zindagi   pari hai   Jigar
We’re   gonna   make   it

Tujhe   pta   kitna   khaas   toon
Zindagi   pari   hai
We’re   gonna   make   it

Unchi   kar   awaz   tu
We’re   gonna   make   it
Kar   tu   agaaz   tu
We’re   gonna   make   it

Mat   ho   udaas   tu
Zindagi   pari  hai   Jigar
We’re   gonna   make   it

Tujhe   pta   kitna   khaas   toon
Zindagi   pari   hai   Jigar
We’re   gonna   make   it

Unchi   parwaz   tu
We’re   gonna   make   it
Kar   agaaz   tu
We’re   gonna   make   it

Leave a Reply

Your email address will not be published.